Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21"
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych

 

Aktualnie 1,6 mld ludzi na świecie dotknięta jest krótkowzrocznością, w tym 900 milionów krótkowzrocznością wysoką (powyżej 6 D); przewiduje się, że w 2050 roku połowa ludzkości będzie miała tę wadę wzroku. Krótkowzroczność najintensywniej rozwija się w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, gdzie odsetek dotkniętych tą wadą wynosi 90%.  W USA i Europie już ok. 40-50% absolwentów szkół jest krótkowzrocznych, przy czym liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich 50 lat.

Rozpowszechnienie krótkowzroczności, zwłaszcza u dzieci i młodzieży każenam zwrócić uwagę na ten problem i znaleźć sposoby zapobiegania jej oraz leczenia, ponieważ krótkowzroczność wysoka prowadzi do takich poważnych powikłań jak jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki czy makulopatia, co związane jest ze znacznie podwyższonym ryzykiem utraty widzenia. Badania naukowe ostatnich lat wykazały, że możliwejest hamowanie występowania krótkowzroczności oraz jej progresji różnymi metodami.


Powoduje to, że stanowią one ważną alternatywę terapeutyczną, przynajmniej dla części pacjentów z krótkowzrocznością pozwalającą im znacząco zmniejszyć wielkość docelowej wady, a przez to zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań ocznych. Bieżące zapoznawanie się z doniesieniami naukowymi w tym zakresie stanowić będzie warstwę edukacyjną programu.

Z drugiej strony, obecna wiedza dotycząca zapobiegania i leczenia krótkowzroczności pozostawia wiele pytań bez prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Wymaga to dyskusji między praktykami i klinicystami oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Niewykluczone, iż prowadzić to będzie do oryginalnych wniosków, opracowań i badań naukowych. Tego typu aktywności tworzyć będą warstwę współpracy programu.

 

Platforma European Network for Myopia Control służy wspieraniu współpracy między okulistami interesującymi się i zajmującymi się leczeniem krótkowzroczności u dzieci. Każdy lekarz może się zarejestrować, a następnie wziąć udział w dyskusji problemów klinicznych (w tym przypadków klinicznych) oraz wymianie bieżących informacji.